Původ a historie pěstování oliv

V bohaté řecké mytologii existuje pověst o sporu mezi bohem moře Poseidonem a bohyní moudrosti a odvahy Athénou o to, čí jméno ponese nově zbudované město na poloostrově Attika. Po čase, kdy nikdo nebyl schopen tuto při rozhodnout bylo navrženo, že město ponese jméno toho, kdo dá jeho obyvatelům hodnotnější dar. Jako první Poseidon udeřil svým trojzubcem do země a z ní začala prýštit slaná voda. Poté Athéna udeřila do země svým kopí a to se změnilo v olivový strom - olivovník. Bylo rozhodnuto, že olivovník je pro lidi daleko hodnotnějším darem a proto bylo nové město nazváno Athény, na počest bohyně.

Ve skutečnosti olivovník pochází z doby cca dvanáct tisíc let před naším letopočtem ze Středomoří, ale přesné místo původu bohužel již není známo. Není pochyb, že hlavní zásluhu na rozšíření oliv a olivového oleje mají Řekové. V období let 5 000 až 1 400 přnl. se pěstování oliv rozšířilo z řeckých ostrovů na Kypr, do Egypta, Sýrie, Izraele, Palestiny a jižního Turecka. Přibližně od roku 1500 přnl. jsou řecké ostrovy světově největšími pěstitely olivovníků a to jen dokazuje obrovské množství olivových hájů po celém jejich území.

Slovo oliva pochází z Minojské kultury, kde byl používán tvar elaiwa (oliva), který byl transformován v klasické řečtině do slova elaia (oliva) a elaion (olivový olej). Řekové dále svou znalost předali do latiny kde olea znamenala oliva  a oleum olivový olej.

Olivovník roste v Řecku přes 10 000 let, jak udává Homér, který dokonce olivový olej nazval tekutým zlatem. Ve starobylých záznamech jsou zmínky o používání olivového oleje k medicínským účelům, péči o tělo, čištění, výrobě parfémů a v neposlední řadě ke svícení. I proslulý starověký lékař Hippokrates požíval toto „tekuté zlato" k léčbě svých pacientů.

Olivovníky byly pokládány za posvátné a dle zákonů, které byly ustanoveny athénským básníkem a zákonodárcem Solónem, kdo vyvrátil či jinak zničil olivový strom byl vyšetřován soudem a v případě prokázání viny byl i popraven.

Při Olympijských hrách sloužily koruny zhotovené z olivových větviček k dekorování vítězů a jako nejvyšší pocta a vyznamenání.
V průběhu Panathénské slavnosti byl olej ze svatých olivovníků považován za jednu z nejhodnotnějších cen, jaké bylo možno získat.

Zdroj: http://www.cretanoliveoilexport.com/history.htm

 
 

Martin Slezák, Starobylá 1012/12, Praha 11, 14900
+420 601 20 30 50, martin@aristeon.cz

Copyright © 2018 Aristeon CZ, All rights reserved